top of page
Ellingsrudgrenda logo_hvit.png

Østlandsregionens mest ambisiøse bydelsutviklingsprosjekt 

Den avgjørende delen av kommuneplanen som vil skape reelt mangfold i Ski.

220513_Snø_Ski_Øst_Terrace_RamkaCo.jpg
Påmelding
220609_Snø_Ski_Øst_Industrial_RamkaCo.jpg

Ellingsrudgrenda er prosjektet

som gir langt mer enn det tar:

  • Sentrumsnært byutviklingsprosjekt

  • Ambisjon om å oppfylle bærekraftskriteriene i innovasjonsprogrammet FutureBuilt

  • Ny skole, ny barnehage og svømmehall

  • Småhusbebyggelse og boligvariasjon som muliggjør mangfold

  • Næringsområde som skal transformeres til attraktivt, urbant bomiljø

  • Bokvaliteter på naturens premisser

​Bli kjent med Ellingsrudgrenda!  

Skjermbilde 2022-09-21 kl. 12.21.08.png
bottom of page